The International Cultural Center «Syaivo»                                                                            ua  ingiliz bayragi

KADIN PLATFORMU

Günümüz modern dünyasında aktif olarak hayatın içinde olan kadınlarımız ev hanımlığından tutun farklı bütün meslek alanlarında etkin olmaktalar. Onların

daha ince ve daha estetik bakış ve yaklaşımları ile Merkezimizin değişik faaliyetlerinde rol alan Türk ve Ukrayna kadınlar kendi ruhi zenginliklerini ortaya koyarakve diyaloğu yaygın hale getirmenin bir diğer kolu ve yöntemi olmayı hedefleyerek Kadınlar Platformu organize etmişlerdir. 

Platform aşağıdaki ilkeleri prensip olarak kabul etmektedir: 

Kadın Platformu önce insan olma sonra kadın olma ortak paydasında diyaloğu geliştirecek ve sadece kadınların değil, insanlığın problemlerine ortak

çözümler üretecek projeler geliştirir.

Kadın Platformu bir gönüllüler organizasyonudur.

Kadın Platformu ortak akıl ortak payda ve diyalog arayışının adıdır.

Kadın Platformu insanlar arasında din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin insan haklarını korur ve insanlar arasında sevgi, saygı ve hoşgörü

anlayışının oluşmasına ve kuvvetlenmesine yardımcı olur.

İnsanları bilinçlendirmek amacıyla iki ülke kültürlerinin korunmasını geleneklerinin yaşatılmasını teşvik eder.

Toplumsal ve toplumlar arası birliği ve bütünlüğü hedef alan, insan haklarını ihlal eden hiçbir projeye katılmaz ve destek vermez.

(0 votes)